Vad är neoehrlichios?

Det är en fästingburen sjukdom orsakad av bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Det är än så länge en ovanlig sjukdom och det första sjukdomsfallet beskrevs 2009 från Göteborg. Idag känner man till 17 fall i Sverige. Den finns beskriven även från Europa och Kina. Neoehrlichios drabbar främst människor med nedsatt immunförsvar.

Vilka symtom ger neoehrlichios?

Långdragen hög feber, värk i muskler och leder, blodproppar i benens djupa vener eller i lungan och ibland även hudutslag.

Hur diagnostiseras neoehrlichios?

Infektionen är svårdiagnostiserad för att den är ovanlig och för att bakterien gömmer sig i cellerna. Därför går den inte att upptäcka med vanlig blododling utan det krävs bakteriespecifik PCR analys som bara görs vid Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Oftast ses lätt förhöjda värden av vita blodkroppar, stegrat CRP och lätt blodbrist.

Hur behandlas neoehrlichios?

Med antibiotika i tablettform innehållande antingen doxycyklin 100 mg x 2 i 2-3 veckor eller rifampicin 300 mg x 2.