Vad är borrelia?

Fästing

Fästing. Borrelia
CDC/ Dr. Gary Alpert

Borrelia orsakas av den spiralformade bakterien Borrelia burgdorferi som sprids av fästingar och är därför vanligast mellan maj och december. Borrelia kan ge symtom från huden, leder och centrala nervsystemet så kallad neuroborrelios.

Eftersom det inte går att vaccinera sig mot borrelia kan man istället försöka skydda sig mot fästingbett. Vid vistelse i naturen bör man bära så heltäckande klädsel som möjligt, vid hemkomst leta efter fästingar både på kläder och hud och snabbt ta bort fästingar som bitit sig fast. Efter ett bett bör man inspektera huden där under ett par veckor och om det bildas en rodnad som börjar breda ut sig och/eller börjar känna sig sjuk, får feber eller huvudvärk bör man söka läkare.

Vilka symtom ger borrelia?

Erythema migrans.

Erythema migrans.
Photo Credit: James Gathany Content Providers(s): CDC/ James Gathany

Vanligast är en hudrodnad på stället där du fick fästingbettet. Den skiljer sig mot en vanlig hudreaktion efter fästingbett genom att vara större, drygt fem cm eller mer, och sakta breda ut sig. Ibland bleknar den i mitten men fortsätter vara röd i kanterna. Den kan också vara jämnt röd. Oftast är den ringformad men såväl ovala som oregelbundna former kan ses. Ibland kan huden klia och domna. Hudutslaget som kallas erytema migrans kommer inom en till fyra veckor hos ungefär hälften av de som har smittats. Andra symtom är trötthet, huvudvärk och värk i leder och muskler.
Utan behandling kan infektionen efter ett par veckor till månader spridas i kroppen och till centrala nervsystemet. Det kallas neuroborrelios och kan även uppträda utan att man haft det typiska hudutslaget.
Symtomen kan vara många som viktnedgång, huvudvärk, feber, ledvärk i nacke, rygg, armar och ben och ibland även en halvsidig förlamning i ansiktet. Den kan även ge ledbesvär och i sällsynta fall påverka hjärtat.

Hur diagnostiseras borrelia?

Det typiska hudutslaget räcker för att ställa diagnos.
Vid neuroborrelios behövs en bredare utredning med såväl kroppsundersökning som prov från ryggmärgsvätska och blod. Proverna kan behöva tas flera gånger.

Hur behandlas borrelia?

Vid enbart hudutslag får man behandling med tabletter som innehåller fenoximetylpenicillin 1 g x 3 i tio dagar. Vid samtidig graviditet ges dubbel dos dvs 2 g x 3 i tio dagar. Om man har hudutslag i kombination med feber eller inte tål penicillin får man istället doxycyklin 100 mg x 2 i tio dagar.
Neuroborrelios behandlas med tablett doxycyklin 200 mg x 1 i 14 dagar alternativt 200 mg x 2 i 10 dagar. Ibland ges istället antibiotika direkt i blodet.
Efter avslutad behandling och infektionen är läkt kan det ändå ta flera månader innan kroppen har hämtat sig och symtomen försvunnit.
Barn rekommenderas samma behandling men i lägre doser som är relaterade till kroppsvikten.