Vad är babesios?

Det är en hos människa sällsynt sjukdom som orsakas av en parasit som sprids via fästing. Den förökar sig i de röda blodkropparna precis som dess släkting malariaparasiten. Sjukdomen drabbar främst människor som saknar mjälte.

Vilka symtom ger babesios?

Den liknar influensa med trötthet, hög feber, frossa och muskelvärk. Eftersom de röda blodkropparna bryts ner blir huden gulfärgad som vid gulsot och urinen mörk. I svåra fall tillkommer njursvikt.

Hur diagnostiseras babesios?

Snabbast är blodprov för blodutstryk i mikroskop där de ringformade parasiterna kan ses i de röda blodkropparna.
Det finns även metoder för att med blodprov påvisa antikroppar eller parasitens dna med PCR. Information om dessa prover finns på Folkhälsomyndighetens hemsida
I övrigt ses ofta anemi, förhöjt LD och lätt förhöjt leverstatus.

Hur behandlas babesios?

Med de två preparaten klindamycin och kinin. Klindamycin kan ges som tablett 300 mg x 3 och Kinin 250 mg 2 x 3 i 7-10 dagar.
Vid svår sjukdom kan intravenös behandling behövas i början och då ges klindamycin 600 mg x 3 och kininklorid (Apoteket ex tempore) i samma dos som vid svår malaria.