Vad är anaplasma?

Anaplasma orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som sprids via fästingar. Det tar en eller ett par veckor innan man blir sjuk efter ett fästingbett. Infektionen är ofta lindrig och självläkande varför få fall upptäcks. Den kan förekomma tillsammans med både borrelia och TBE.
Sjukdomen är mer vanlig hos djur som hund, katt, häst och nötboskap.
Att skydda sig mot fästingbett med hjälp av heltäckande kläder vid vistelse i naturen och sedan inspektera huden efter fästingar och snabbt avlägsna dem är bra sätt att skydda mot smitta.

Vilka symtom ger anaplasma?

Vanligen inga eller milda symtom som feber, trötthet, sjukdomskänsla, muskel- och ledvärk. Illamående med kräkningar och diarré kan förekomma liksom hudrodnad. I sällsynta fall kan förloppet vara allvarligare med lunginflammation, njursvikt och symtom från nervsystemet.

Hur utreds anaplasma?

Det svåra är att misstänka diagnosen eftersom symtomen ofta är vaga. Blodprover kan ge vägledning men det är först efter ett antal veckor kan man se antikroppar i blodet.

Hur behandlas anaplasma?

Oftast läker den ut av sig själv men ibland behövs behandling med antibiotika som doxycyklin i tio till fjorton dagar.