Vad är EHEC,  enterohemorragisk. E-coliinfektion?

EHEC är en vatten- och livsmedelburen bakterie som producerar ett gift som kan orsaka en svår och smittsam tarmsjukdom. Sjukdomen är en zoonos, vilket innebär att den kan överföras mellan djur och människa. I Sverige rapporteras cirka 300 fall varje år. De flesta som smittas är barn under 3 år.

Vilka är symtomen på EHEC?

Sjukdomen börjar vanligen med magkramper och en ofta blodblandad diarré. Man kan också få ont i magen och i vissa fall bli illamående och kräkas. De flesta blir sjuka tre till fyra dygn efter smittotillfället, men inkubationstiden kan vara upp till tio dagar. Sjukdomen går oftast över  efter en vecka. Men runt fem procent kan få svåra följdsjukdomar som till exempel njursvikt, blödningsrubbningar och neurologiska symtom.

Vilka behandlingar finns för EHEC?

Diagnosen ställs genom odling från avföringsprov. Svåra komplikationer kräver intensivvård och de som drabbas av njursvikt får dialysbehandling.