Vad är difteri?

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift som kan skada flera av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna. Risken att bli smittad är störst i vissa länder i Afrika, i Indien och Indonesien.

Vilka är symtomen på difteri?

Difteri börjar oftast med en halsflussliknande infektion, feber och svårigheter att svälja. Man hostar och har en varig, blodblandad snuva och så småningom kan man få svårt att andas.

Vilka behandlingar finns för difteri?

Den smittade läggs in på sjukhus och behandlas med antibiotika.