Vad är jästsvampinfektion?

Svampinfektion i munhålan/oral candidos, även kallad torsk, orsakas vanligtvis av mikroorganismen Candidae albicans. Den finns i munhålan hos närmare häften av befolkningen. I vanliga fall gör den här mikroorganismen ingen skada men det finns undantag. Om man har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling kan svampen få övertag. Nedsatt immunförsvar är vanligt vid olika cancersjukdomar, HIV, blodsjukdomar, endokrina sjukdomar, undernäring och bristsjukdomar. Behandling med cytostatika för cancersjukdomar och antibiotikabehandling kan också ge en inkörsport för svampinfektioner.

En mycket vanlig orsak till oral candidos är tandprotes (särskilt om den inte passar perfekt) i kombination med dålig munhygien och för liten saliv. Rökning och sötsaker ökar risken ytterligare.

Hos spädbarn och småbarn kallas svampinfektion i munnen för torsk.

Candidavaginit/genital candida är en mycket vanlig jästsvampinfektion i underlivet hos äldre tonårsflickor och kvinnor. Omkring tre fjärdedelar får någon gång symtom som tyder på att mikroorganismen fått övertaget i slidan. Det kan bero på att den biokemiska balansen i slidan har rubbats och det kan i sin tur vara en biverkning av antibiotikabehandling eller cytostatika. 

Vilka är symtomen på jästsvampinfektion?

Oral candidos kan ge lite olika symtom beroende på viken typ av svamp som är orsaken. Den som drabbar personer med misspassande tandprotes kallas också protesstomatit och ger ofta intensiv rodnad i tandköttet under protesen. Oral candidos kan också ge sveda och sprickor i mungiporna. Vissa varianter ger vita pricka på tungan och den kan blöda lite när man skapar bort beläggningen.

Torsk hos småbarn ger en vitaktig beläggning på tungan, insidan av kinderna och gommen.

Candidavaginit kan ge sveda, klåda och flytningar. Infektionen i slemhinnorna är ofta så smärtsam att man inte kan genomföra samlag.

Vilka behandlingar finns för jästsvampinfektion?

När svampinfektion är en biverkan av läkemedel, som cytostatika eller antibiotika, går den ofta över när man slutar ta medicinen.

Vilka behandlingar finns för jästsvampinfektion? Om infektionen beror på dålig tandprotes/munhygien måste man rengöra protesen med svampdödande medel, anpassa eller byta protes hos tandläkare och förbättra munhygienen. För muntorrhet finns särskilda tabletter som ökar salivutsöndringen.

Torsk hos småbarn är ofarligt och går ofta över av sig självt. Topsa tungan med vichyvatten om du vill få bort beläggningen.

Det finns flera mindre vanliga former av Candidae, bland annat dubliniensis som förkommer hos AIDS-sjuka. Både den och andra ovanliga svampinfektioner är resistenta mot de läkemedel som finns idag.