Vad är sarkoidos?

Sarkoidos är en sjukdom som drabbar bindväven i flera olika organ, som huden, lungorna, levern, bukspottkörteln, hjärtat eller nervsystemet. Vad som orsakar sjukdomen är inte klarlagt.

Vilka är symptomen på sarkoidos?

För det mesta ger sjukdomen inga symtom, men man kan också få spretiga symtom som hosta, lite feber, viktminskning, illamående och ont i fotlederna. I värsta fall får man andningssvårigheter. Prover kan visa om man har förhöjda nivåer av kalk i blodet och/eller hög sänka som också kan vara tecken på sakoidos. I vissa fall tar man prov från en lymkörtel, så kallad biopsi, för att se om bindväven är påverkad av sjukdomen.

Vilka behandlingar finns för sarkoidos?

Sjukdomen går oftast över av sig självt. I svåra fall kan man få symtomdämpande kortison och ett läkemedel som används vid ledgångsreumatism.