Vad är hjärnskakning?

Hjärnskakning uppstår när man slår i skallen så hårt att även hjärnan skakar till och i värsta fall svullnar upp av smällen.

Vilka symtom ger hjärnskakning?

Man svimmar och/eller tappar minnet tillfälligt. Många får huvudvärk, yrsel, mår illa, kräks. Om man får en hjärnskakning förlorar man medvetandet eller tappar minnet under en kort stund. Förvirringstillståndet och minnesförlusten kan sitta i et tag, liksom en onormal trötthet.

Även om barn ofta slår sig i huvudet utan att få hjärnskakning, är det viktigt att vara observant när det händer. Barn kan ofta inte redogöra för om de är förvirrade, har tappat medvetandet eller inte minns. Ibland dröjer det flera timmar innan de får några symtom.

Har man slagit i skallen hårt, svimmat av eller blivit förvirrad bör man uppsöka sin vårdcentral eller närakutmottagning.

Hur diagnostiseras hjärnskakning?

Genom läkarundersökning då nervsystemets funktioner testas och medvetandet bedöms. Ibland görs även en skiktröntgen av hjärnan s k datortomografi.

Hur behandlas hjärnskakning?

Om hjärnan har svullnat eller skallbenet är skadat får man stanna kvar på sjukhuset för observation. I svåra fall får man vila i tyst och mörkt rum.

Efter lättare hjärnskakning bör man undvika krävande fysisk aktivitet och avstå från alkohol tills man känner sig helt återställd. Undvik allt som gör att du mår illa, får huvudvärk eller tröttar ut dig.