Vad är en djup brännskada?

Det är en hudskada som berör hudens djupare lager och indelas i djup delhudsskada och fullhudsskada.
Vanliga orsaker är kontakt med hög värme som eld, kokande knäck och gröt eller med kemikalier, elektricitet och strålning.
Brännskadan bedöms både utifrån vilka hudlager som är drabbade och dess utbredning som innebär hur stor del av huden i procent som är skadad. Den som drabbas av en djup brännskada brukar behöva både sjukhusvård och kirurgisk behandling eftersom djupa skador på egen hand läker långsamt och med kraftig ärrbildning.

Vilka symtom ger en djup brännskada?

Den brända hudens färg kan vara allt från vit, mörkröd, brun, svart eller förkolnad. Huden känns hård, fast och läderartad och skadans botten är matt och torr. Vid nåltest känns spetsen trubbig eller inte alls eftersom hudens nerver skadats.

Hur bedöms en djup brännskada?

Djupet bedöms utifrån hur huden ser ut, dess reaktion på tryck och nåltest. Ett utseende som ovan är typiskt för en djup skada. När man med ett finger trycker på skadan sker ingen färgförändring. Vid nåltest trycker man med spetsen på en vass nål på skadan och om det känns trubbigt eller inte alls är skadan djup.

Utbredningen har också betydelse för hur man bedömer och behandlar en brännskada. För uppskattning kan man använda handflatan inklusive fingrar som motsvarar ungefär 1% av kroppsytan. Ju större yta som är drabbad desto mer allvarlig är skadan. För vissa känsliga platser räcker det med mindre ytor som i ansiktet, på huvud, hände, fötter, könsorgan samt över leder.

Hur behandlas en djup brännskada?

Skadekällan ska avlägsnas. Vid mindre skador kan man kyla det skadade området med kallt vatten i max 15 min. Använd inte snö eller is. Vid kemisk skada vill man få bort ämnet från huden så spola med ljumt vatten i minst 20 minuter eller längre.
Vid stora utbredda hudskador är den skadade känslig för kyla och behöver skyddas mot avkylning. Inför transport till sjukhus är det bra att täcka såren med torra, rena handdukar eller lakan och utanpå det filtar för att hålla värmen. Fastbrända kläder ska lämnas kvar medan lösa kläder, smycken och piercingar om möjligt tas bort.
Under transporten ska värmen vara hög i fordonet. I ambulansen brukar man få syrgas, smärtstillande och vätska i dropp
På sjukhus säkerställs det att kroppens vitala funktioner som andning, blodtryck, hjärta och vätskebalans fungerar. Därefter rengörs sårytorna vilket kan behöva göras under narkos. Skadorna läggs om med speciella förband i väntan på operation. Den brukar ske så snart som möjligt vid skador som är ett par centimeter eller större. Vid operation avlägsnas den skadade huden och ersätts med ett transplantat. Det är ett tunt, ytligt hudskikt som tas från ett oskadat ställe på kroppen. Den platsen kallas tagställe och när det läkt efter ett par veckor är huden där tunnare och ljusare.

Den transplanterade huden läker fast inom en vecka men med en tydlig skillnad gentemot oskadd hud eftersom det alltid blir ärrbildning. Därför ges kompressionsbehandling som gör att ärren blir mindre och mjukare. Kompressionsbandage är stramt sittande kroppsstrumpor eller handskar som anpassas efter användaren. De brukar användas dygnet runt i upp till ett år och ibland längre. Deras tryck minskar risken att ärren blir tjocka och röda och de lindrar också klådan som läkningen orsakar. För bättre effekt kombineras de ibland med gelplattor som är tunna och mjuka. Den kladdiga sidan läggs mot huden och hålls på plats av kompressionsbandagen. För ytor där det är svårt att ha kompressionsbandage finns speciella silikonplåster som är självhäftande.
Om man trots detta har ärr som gör det svårt att röra sig eller ger andra problem kan det behövas fler operationer men det går inte att få ärren osynliga.

För särskilt svårt brännskadade personer finns möjlighet till vård på på endera av Sveriges två Rikscentrum för brännskadade som är lokaliserade till Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping.

Mindre ytor av djup delhudsskada och fullhudsskador som är mindre än en centimeter kan ofta behandlas utan operation men med noggrann rengöring och efterföljande omläggningar med adekvata förband. Om det efter två veckor inte skett någon som helst sårläkning bör operation övervägas.

Efter en brännskada är det vanligt med olika besvär som klåda, hårda ärr och känslighet för sol och kyla. En del drabbas även av stressreaktioner, mardrömmar och depression. Det går att få hjälp och de flesta brännskadade kan efter skadan ändå återgå till ett normalt liv.