Vad är hosta?

Hosta är ingen sjukdom utan ett symtom vid många vanliga tillstånd som förkylning, krupp eller kikhosta. Hostan är en nyttig reflex som städar bort slem och damm med mera som kan reta luftvägarna. Hosta vid en vanlig förkylning brukar vara runt 3 veckor och brukar inte behöva utredas. Man bör söka vård vid långvarig hosta hos vuxna eller barn eller om den är kombinerad med svårigheter att andas och svälja.

Vilka symtom ger hosta?

Ja hosta förstås men ibland kan typen av hosta ge en vägledning om tillståndet bakom. Hosta nattetid kan bero på hjärtsvikt. Hosta vid ansträngning kan vara astma eller hjärtsvikt. Hosta i kombination med hög feber kan bero på lunginflammation.

Hur utreds hosta?

Vid ett läkarbesök är sjukhistorien och kroppsundersökning grunden. Däri ingår att lyssna på hjärta och lungor liksom att perkutera då läkaren dunkar med fingret över lungan och lyssnar på ljudet. Ibland behöver undersökningen kompletteras med prov från blod, svalg eller upphostning och ibland även lungröntgen. Andra undersökningar som kan bli aktuella är EKG, mätning av andningsfunktion mm.

Hur behandlas hosta?

Kortvarig hosta lämpar sig för egenbehandling. Man ska inte dämpa hostan mer än nödvändigt eftersom den gör nytta. Men man kan lindra besvären genom att dricka mycket så att eventuellt slem blir lösare. Näsdroppar och högt under huvudet kan hjälpa på natten. Man gör bäst i att undvika tobaksrök och annat som kan irritera ytterligare. Hostmedicin kan vara bra till natten för att underlätta sömnen.