Vad är PCOS?

Det är en förkortning för polycystiskt ovarialsyndrom som du kan läsa om här.