Vad är binjurebarksvikt?

Det är det svenska namnet för Addisons sjukdom som du kan läsa mer om här.