Vad är myokardit?

Det är det latinska ordet för hjärtmuskelinflammation som du kan läsa om här.