Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som kan uppstå när hjärtmuskel inte orkar dra ihop sig eller hjärtat inte fylls på ordentligt innan det ska pumpa blodet vidare. Det beror ofta på att hjärtats vägg förtjockats och blivit stel, oftast på grund av långvarigt högt blodtryck. Hjärtsvikt kommer ofta smygande men kan också uppstå snabbt vid hjärtinfarkt. Andra orsaker är rubbningar i hjärtrytmen, fel på hjärtklaffar, lungsjukdom eller så kallad kardiomyopati, sjuklighet i själva hjärtmuskeln. Om det är klaffel eller fel på sköldkörteln som ligger bakom hjärtsvikten kan den gå över om man lyckas bota grundsjukdomen.

Vilka symtom ger hjärtsvikt?

Trötthet, andnöd, snabbare puls kan vara tecken på hjärtsvikt, framför allt hos äldre. Det är vanligt att kroppen samlar på sig vätska, att man måste upp och kissa på natten och att ben, fötter och ibland händer svullnar upp. När tillståndet blir livshotande brukar andningen bli sämre och rosslande, man blir ofta blek och kallsvettig och kan drabbas av våldsam hjärtklappning och ångest. Om det kommer upp rosa skum i munhålan har man drabbats av lungödem, det vill säga lungorna vätskefylls.

Hur behandlas hjärtsvikt?

De flesta som drabbas av hjärtsvikt får leva med sjukdomen, men det går att göra mycket som lindrar symtomen. Så kallade ACE-hämmare som vidgar kärlen underlättar hjärtats arbete, betablockerare sänker pulsen och vätskedrivande medicin lättar också på hjärtats arbetsbörda. En speciell pacemaker kan fungera på vissa patienter och det görs också transplantationer på grund av hjärtsvikt.