Stroke testet.

Nu gör landstingen en kampanj se mer på www.strokekampanjen.

Följande råde ger de om Stroke:

Symtom på Stroke är

  • Förlamning i ansiktet.
  • Förlamning i arm och/eller ben.
  • Svårighter att tala eller förstå.
  • Ovanlig och svår huvudvärk.
  • Dimsyn eller synförlust på ett eller båda ögonen.
  • Oförklarlig yrsel, ostadighet eller fall.

En regel för att upptäcka stroke i tid är ”A K U T”

ANSIKTE Kan personen le och visa tänderna. Om ena mungipan hänger – ring 112

KROPPSDEL ARM/BEN Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller – ring 112

UTTAL Kan personen upprepa en enkel mening som ” Det är vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord – ring 112!

TID Varje sekund räknas. Tveka aldrig 112 direkt.

TIA – omöljig att missa, lätt att strunta i.

Ett tidigt varningstecken på stroke är en såkallad TIA. Små proppar i hjärnan gör att delar av hjärnans funktioner försvinner under korta perioder – ofta bara några minuter. Symtomen är samma som vid stroke, men de går över.

Eftersom en TIA ofta försvinner efter en kort stund strunat många i att söka vård.

Varför väntar många med att larma?

Från början kan symtomen vara lätta att bortse från. En del väljer då att vila en stund i avvaktan på att symtomen ska försvinna. Andra vill inte besvära vården. Men den som får en stroke behöver alltid akut sjukhusvård.

Så fort någon visar symtom på stroke

– ring alltid 112 direkt.