Vad är angina pectoris?

Det är latin för kärlkramp som du kan läsa om här.