Vad är HIV och AIDS?

HIV är en infektion som orsakas av humant immunbristvirus som förstör en viss typ av celler i kroppens immunförsvar. Om man smittas med hiv och inte får någon behandling utvecklar man till slut aids (acquired immune deficiency syndrome). Viruset smittar via blod, bröstmjölk, sperma och slidsekret. Smittrisken är störst vid oskyddade anala och vaginala samlag, men tänk på att munnens slemhinnor också kan vara en inkörsport för virus. Hiv kan också överföras via sprutor som använts av hivsmittade, eller genom blodtransfusioner med smittat blod.

Vilka är symtomen på HIV/AIDS?

Ett par, tre veckor efter smittillfället får man vanligen något eller flera av följande symtom: feber, halsont, muskelvärk och huvudvärk som liknar symtomen vid vanlig influensa. Dessutom kan man få svullna och ömma lymfkörtlar i ljumskarna, på halsen och vid armhålorna.

Man kan också få diarré och rödaktiga, ojämna utslag i ansiktet, på bröstet och ryggen. Symtomen går över efter ett par veckor men långt senare, kanske efter flera år, dyker nya symtom upp: svampinfektion i munhålan, eksem i ansiktet och bältros.

Om HIV-infektionen inte behandlas blir immunförsvaret allt svagare och till slut drabbas man av andra infektionssjukdomar och tumörsjukdomar som är typiska för AIDS.

Vilka behandlingar finns för HIV/AIDS?

HIV-infektion går ännu inte att bota men den kan bromsas med läkemedel. Behandlingen är livslång och för att den ska fungera måste man ta medicinerna enligt schema. Om du misstänker att du blivit smittad med HIV eller någon annan sjukdom som smittar via sex, ska du ta kontakt med sjukvården för att testa dig. Om det inte gått mer än 36 timmar från det att du tror att du blivit smittad kan du få förebyggande behandling.