Vad är hepatit C?

Hepatit C är en inflammation i levern som beror på ett virus som smittar via blod. Vanligaste smittvägen är när narkomaner delar injektionsspruta. Sjukdomen kan i vissa fall även smitta via sexuellt umgänge. Från 1992 testas allt blod som ges inom sjukvården för hepatit.

Vilka symtom ger hepatit C?

Sjukdomen ger ofta inga symtom i början och utvecklas långsamt men till slut kan man få skrumplever. Vissa men långt ifrån alla får gulaktig färg på hud och ögonvitor under en period.

Hur diagnostiseras hepatit C?

Genom blodprov som visar att det finns antikroppar i blodet. Provet brukar vara positivt när det gått veckor eller längre efter man smittats.

Hur behandlas hepatit C?

Läkemedelsbehandling mot hepatit C botar omkring hälften av alla som har sjukdomen. Eftersom leverfunktionen är nedsatt bör man undvika alkohol och inte belasta levern med mediciner i onödan.