Vad är hepatit B?

Hepatit B är en inflammation i levern som beror på ett virus som smittar via blod. Vanligaste smittvägen är när narkomaner delar injektionsspruta. Sjukdomen kan i vissa fall även smitta via sexuellt umgänge. Från 1992 testas allt blod som ges inom sjukvården för hepatit.

Vilka symtom ger hepatit B?

Sjukdomen ger ofta inga symtom i början och utvecklas långsamt men till slut kan man få skrumplever. Många blir väldigt trötta och ibland illamående, vissa men långt ifrån alla får gulaktig färg på hud och ögonvitor under en period.

Hur diagnostiseras hepatit B?

Genom blodprov där man finner antikroppar mot hepatit B

Hur behandlas hepatit B?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot hepatit B. Däremot kan man vaccinera sig om man vistas i områden eller sociala sammanhang där smittan är vanlig. Om man misstänker blodsmitta kan man skölja och desinficera huden eller skölja ögonen och kontakta sjukvården för att få vaccin. Om du vaccineras inom ett dygn kan det stoppa sjukdomen från att utvecklas. Eftersom leverfunktionen är nedsatt bör man undvika alkohol och inte belasta levern med mediciner i onödan.