Vad är hepatit A?

Hepatit A är en inflammation i levern som beror på ett virus som man oftast får i sig via mat eller dryck, ofta via musslor eller ostron. Viruset kan också överföras mellan människor om man inte tvättar sig ordentligt efter toalettbesök. Man brukar insjukna 2-6 veckor efter man smittats och man är smittsam från man fått smittan och ett par veckor efter att man blivit gul. Sjukdomen är vanlig i stora delar av världen som Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika. Det går att skydda sig mot sjukdomen genom att vaccinera sig 14 dagar före en utlandsresa . Om man förnyar vaccinationen inom 6-12 månader får man ett långvarigt skydd på upp mot 10-20 år.

Vilka symtom ger hepatit A?

Den ger influensaliknande symtom med feber, muskel- och ledvärk. Det följs av illamående, ibland kräkningar och att huden och ögonvitorna blir gulfärgade, ikteriska. Det beror på att levern tillfälligt inte kan bryta ner färgämnet bilirubin som finns i blodet. 

Hur diagnostiseras hepatit A?

Genom blodprov som kan visa antikroppar mot viruset och förhöjda leverenzymer.

Hur behandlas hepatit A?

Det finns ingen särskild behandling för hepatit A, sjukdomen går över av sig självt.