Hälsoångest

Vad är hälsoångest? Det är samma sak som hypokondri som du kan läsa om här.

Basaliom

Vad är basaliom? Det är latin för basalcellscancer som du kan läsa om här,

Wilms tumör

Vad är Wilms tumör? Wilms tumör, som också kallas  nefroblastom, är den vanligaste typen av njurcancer hos barn. Tumören är döpt efter Max Wilms, en tysk läkare som skrev en av de första medicinska artiklarna om sjukdomen 1899. Wilms tumör är sällsynt och årligen...

Depression

Vad är depression? Depression är en vanlig folksjukdom som ständigt ökar i västvärlden. Man estimerar att ungefär 25 procent av män och 50 procent av kvinnor blir någon gång under livet deprimerade. Det är vanligt att man kan känna sig sorgsen och nedstämd under korta...

Bröstcancer

Vad är bröstcancer? Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Bröstcancer drabbar ofta kvinnor i medelåldern och äldre. Den utgör ca 30 procent av alla cancerformer som drabbar kvinnor. Chansen att bli botad har ökat markant de senaste årtionden och...

Cancer

Vad är cancer? Cancer är en grupp relaterade sjukdomar som kan uppstå överallt i kroppen. I alla former av cancer sker det en okontrollerad celldelning som är svår att stoppa och som har förmågan att sprida sig till omgivande vävnad och andra delar av kroppen. I de...

Hypokondri

Vad är hypokondri? Hypokondri är ett psykiskt problem som man numera brukar inordna under diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom. Tillståndet innebär en stark oro och ångest för att drabbas av allehanda sjukdomar utan att det finns någon objektiv grund för dessa...

Panikångest

Vad är panikångest? Panikångest kännetecknas av plötsliga och svåra ångestattacker som kommer utan förvarning. Attackerna kan pågå i allt från några minuter till flera timmar och känns mycket obehagliga. Vilka är symtomen på panikångest? Panikångest utlöser en rad...

Schizofreni

Vad är schizofreni? Schizofreni är en psykiatrisk diagnos som omfattar en mängd olika symtom och tillstånd. Sjukdomen påverkar tankar och föreställningar på ett genomgripande sätt. Periodvid kan man sakna verklighetsförankring och sjukdomsinsikt. Sjukdomen debuterar i...

Social fobi

Vad är social fobi? Social fobi är en sjukdom som ingår i den psykiatriska diagnosen GAD, generellt ångestsyndrom. Den innebär att man får så stark ångest i sociala situationer att man undviker dem. Tillståndet är vanligt och brukar debutera strax före eller i början...

Förlossningsdepression

 Vad är förlossningsdepression/postnatal depression? Förlossningsdepression drabbar en av tio kvinnor och kan uppträda när som helst under det första halvåret efter förlossningen.  Orsaken är ännu inte klarlagd, men risken ökar om man varit deprimerad tidigare i...

Bipolär sjukdom

Vad är bipolär sjukdom, manodepressivitet,  cyklisk depression? Bipolär sjukdom innebär återkommande perioder av depression och maniskhet som avlöser vartannat. En variant, bipolär sjukdom typ 1, innebär att de maniska skoven övergår i psykotiska tillstånd. Om skoven...