Vad är löss?

Huvudlus (Pediculus capitis) är en 2-3 mm liten vinglös genomskinlig insekt som infekterar människan och vistas i hår och hårbotten. Den lever av blod och biter därför hål på huden några gånger per dygn. De är mest aktiva på sommaren och det är därför lusepidemierna brukar ta fart när skolorna börjar. De är vanligast hos barn men även vuxna kan drabbas.
Lusen klättrar längs hårstrån och därför sprids de genom kontakt hår mot hår till exempel när man sitter tillsammans vid en datorskärm, läser ihop eller tar selfies. Ibland kan de smitta via mössa eller hårborste men det är ovanligt eftersom de inte kan förflytta sig utanför hårbotten inte kan och dessutom snabbt torkar ut och dör.
Smuts och dålig hygien har inget samband med att man drabbas och lössen är inte bärare av virus- och bakteriesjukdomar.

Vilka symtom ger löss?

Klåda i hårbotten. Klådan kommer ofta när man haft lössen flera veckor. Ibland ses rivmärken i nacken och ett svart puder på kudden eller kragen.

Hur diagnostiseras löss?

Genom att hitta levande löss i håret.
Enklast är att kamma igenom håret med en tät luskam, gärna CE-märkt som innebär att den uppfyller EU:s säkerhetskrav. Det är lättast om håret är fuktigt och behandlat med balsam som hindrar att lössen flyttar på sig. Kamma noggrant från hårbotten och längs hela hårstråna. Sitt gärna lutad över ett ljust underlag som ett papper eller en spegel så syns lössen lättare. Deras färg varierar från grå, brun, svart och röd beroende på när de sugit blod.

Lusäggen som sitter fast längs hårstråna kan vara lättare att se. De som innehåller en lus är mörka. Tomma ägg är ljusa och om man bara hittar tomma ägg men inga levande löss ska man inte behandla

Om man hittar levande löss ska övriga familjemedlemmar och nära kontakter också undersökas regelbundet närmaste veckorna. Om barnet går på förskola eller skola ska både personal och skolsköterska informeras om lössen.

Hur behandlas löss?

Enbart kamning är sällan tillräckligt varför rekommendationen är att använda lusmedel.

Förstahandsvalet är att använda produkter som innehåller dimetikon som är en silikonolja. Det finns flera olika produkter som Hedrin, Nyda och Linicin. Om de inte haft effekt kan man i andra hand välja Tenutex som är ett receptfritt läkemedel.

Viktigt för båda alternativen är att följa bruksanvisningarna för att få god effekt. Behandlingen bör upprepas efter en vecka. Det är bra att behandla alla smittade familjemedlemmar samtidigt. Efter behandlingen ska man fortsätta att luskamma var 3:e dag i upp till två veckor för att vara säker på att lössen försvunnit.