Vad är halsfluss?

Det är en infektion i svalget som vanligen orsakas av streptokockbakterier. Ibland kan den orsakas av virus och kallas då körtelfeber.

Vilka symtom ger halsfluss?

Kraftig sjukdomskänsla, feber över 38,5 grader, mycket ont i halsen ofta med utstrålning mot öronen och svårt att svälja.
Små barn under tre år kan samtidigt ha snuva och hosta vilket inte förekommer hos vuxna.

Hur diagnostiseras halsfluss?

Läkarundersökning med inspektion av svalget som brukar vara mycket rött och med svullna halsmandlar som kan ha gulvita beläggningar. När läkaren känner längs käkarna så är lymfkörtlarna ömma och svullna.
Ibland tas ett prov från halsmandlarna med hjälp av en bomullspinne. Det kallas snabbtest och kan visa om det är streptokocker. Om man nyligen haft halsfluss brukar läkaren istället ta prov för odling vilket görs på samma sätt men svaret brukar dröja från ett par dagar till en vecka.

Hur behandlas halsfluss?

Med antibiotika som Kåvepenin 1g x 3 i 10 dagar. Vid vikt under 65 kg ges dosen 12,5mg/kg x 3 i 10 dagar.

Vid återfall av halsfluss inom 4 veckor och vid allergi mot penicillin ges istället kapsel Dalacin 300mg x 2-3 och för barn 15mg/kg och dygn uppdelat på tre doser antingen som kapsel 150mg eller som oral lösning.

Ett annat alternativ vid återfall är Cefadroxil 500mg x 2 för vuxna och 15mg/kg x 2 för barn i 10 dagar. Det är ett läkemedel som används återhållsamt eftersom bakterier lätt kan bli resistenta dvs okänsliga för det.

Det kan vara bra att kombinera ovanstående med febernedsättande och smärtstillande som t ex Alvedon, Panodil, Ipren eller liknande preparat.

Om man får upprepade halsflusser som 3-4 stycken på ett år och man dessutom blir mycket påverkad i sitt allmäntillstånd så kan det finns skäl att operera bort halsmandlarna vilket kallas tonsillektomi. Då blir man remitterad till en öronnäshalsklinik för bedömning.

Halsfluss kan smitta genom föremål som nappar, leksaker och tandborstar. Det är därför viktigt att göra rent dessa noggrant och att byta ut tandborsten under den tiden man får man behandling.
Halsfluss kan även smitta mellan familjemedlemmar så vid täta återfall kan det vara klokt att testa hela familjen för streptokocker och ibland kan alla behöva få behandling med antibiotika.