Vad är utomkvedshavandeskap?

Det är när ett befruktat ägg fastnar utanför livmodern. Vanligast är att det fastnar i äggledaren men det kan också fastna i bukhålan. Av tidiga graviditeter är ca 2% utomkvedshavandeskap. Riskfaktorer är bl a spiral, tidigare inflammation i äggledaren, operation av äggledare t ex vid sterilisering och tidigare utomkvedshavandeskap.

Vilka symtom ger utomkvedshavandeskap?

Lågt sittande buksmärtor och småblödningar. Ibland i kombination med graviditetssymtom som spända bröst och illamående. 

Hur diagnostiseras utomkvedshavandeskap?

Gynekologisk undersökning med graviditetstest och vaginalt ultraljud. I tidig graviditet kan det vara svårt att med ultraljud avgöra om graviditeten är på plats i livmodern. Då kan man istället behöva ta upprepade blodprov för att följa  hormonet hCG. I tidig graviditet < 8v ska hormonets nivå fördubblas på två dygn. 

Hur behandlas utomkvedshavandeskap?

Behandlingen är individuell och beror på vilka symtom man har och hCG värdet och dess förändring över tid. Vid få symtom, lågt hCG < 1000 och ingen synlig förändring i äggledaren eller vätska i bukhålan kan man avvakta medan man följer utvecklingen av hCG. I över 80% av fallen tillbakabildas graviditeten som ett missfall.

Operation för att avbryta graviditeten kan behövas om hCG stiger, om man får kraftiga buksmärtor, om det finns tecken på blödning i bukhålan eller om det finns en synlig förändring i äggledaren. Ibland görs operationen med titthålskirurgi. Vid operationen avlägsnas graviditeten antingen genom att man öppnar äggledaren som sedan sys ihop eller så tas  hela äggledaren tas bort. Om äggledaren har lämnats kvar behöver hCG följas upp efter en vecka och eventuellt längre för att se att värdet sjunker och säkert veta att graviditeten avbrutits.

Medicinsk behandling med läkemedlet Methotrexate kan vara ett alternativ. Då måste det vara säkert att det är ett utomkvedshavandeskap och inte en tidig normal graviditet. Det får inte finnas blod i buken eller tecken på påverkad blodcirkulation. Vidare ska hCG stiga långsamt och/eller ligga still på att värde <1500 IU/L. Om detta är uppfyllt och det inte finns några andra skäl emot som kontraindikationer enligt FASS så kan man få behandlingen antingen som spruta eller i tablettform. Sprutan är en engångsdos som ges djupt i en muskel. Dosen är 1 mg/kg kroppsvikt men högsta dos är 100 mg. Tablettbehandling är något krångligare 15 mg tas dag 1,3 och 5 i kombination med tablett Folacin 30 mg dag 2,4 och 6. Vanliga sidoeffekter är buksmärta, illamående, inflammation i tandkött och håravfall.

Efter behandlingen brukar hCG-värdet först stiga innan det vänder ner. Därför tar man nytt hCG dag 4 och 7 och följer tills det sjunkit < 5IU/L. Före behandlingen och en vecka efter kontrolleras också blod-, lever och njurvärde.