Vad är riklig mens?

Det är en mensblödning som är större än 80 ml/månad jämfört med de 20-40 ml som är normalt. Menorragi förekommer hos 10-20% av kvinnor i fertil ålder. Det är mest vanligt i tonåren och åren före klimakteriet när mensen upphör. Ibland finns det en bakomliggande orsak som överhoppad ägglossning, hypotyreos, myom, polyp, järnbrist eller blödningssjukdom.

Vilka symtom ger riklig mens?

Förutom mycket blod som bildar klumpar så behöver man byta mensskydd ofta ibland en gång i timmen och även nattetid. Man kan blöda igenom kläder och fläcka ner säng, möbler och stolsdynor. Mensen varar 7 dagar eller längre. Man kan få lågt blodvärde pga brist på järn.

Hur diagnostisera riklig mens?

Genom sjukhistorien, kroppsundersökning och gynekologisk undersökning med vaginalt ultraljud. Blodprov för kontroll av Hb, järn och sköldkörtel. Ibland tas även blodprov för von Willibrand-faktor om man misstänker en bakomliggande blodsjukdom.

Ett blödningsschema som Pictorial Blood Assessment Chart – PBAC kan vara till hjälp.

Hur behandlas riklig mens?

Det finns både medicinska och kirurgiska alternativ för behandling.

Tranexamsyra i tablettform minskar blödningsmängden med 50%. Det finns receptfritt som Cyclo-F och på recept som Cyklokapron, Cyklonova och Tranexamsyra. Tabletterna är på 500 mg och man kan ta 1-3 st upp till 4 gånger/dygn  utifrån behovet men max 12 st/dygn. Om man har svårt att svälja stora tabletter så finns Brustablett Cyklokapron 1g och då är maxdosen 6 st/dygn. Vanliga biverkningar är illamående, diarré och huvudvärk. Man får inte ta tranexamsyra om man samtidigt har blodpropp eller lungemboli.

NSAID som tablett Brufen, Ipren, Diklofenak m fl kan minska blödningen med 30 % om man tar det i full dos. Bör inte användas om man planerar graviditet.

Hormonspiral som Mirena är mycket effektivt och minskar blödningen med 95% samtidigt som den ger skydd mot graviditet. Kan dock ge mellanblödningar och en lätt ökad risk för genitala infektioner.

Gestagener innehåller samma hormon som Mirena och finns i olika beredningar. Depo-Provera 150 mg/ml tas som spruta var 3:månad och Nexplanon är ett inplantat som sätts under huden och byts vart 3:e år. De skyddar också mot graviditet. Tabletterna Provera 10 mg och Primolut-Nor 5 mg tas 10 dagar/månad men skyddar inte mot graviditet. Biverkningar är mellanblödningar och humörsvängningar.

P-piller minskar blödning med upp till 40-50%. Samtliga preparat fungerar men Qlaira får förskrivas med förmån till kvinnor med riklig mens.

Till kvinnor med blödningssjukdom som von Willibrand brist är nässpray Octostim 150 mikrogram/dos med 1 sprayning i vardera näsborre 1-2 gånger/dygn i 2-3 dagar en bra behandling.

Vid kirurgisk behandling eftersträvas ett så litet ingrepp som möjligt.

Genom att ta bort det innersta lagret, endometriet, i livmodern kan mensen bli mindre och ibland helt upphöra. Det lämpar sig enbart för de kvinnor som inte längre vill bli gravida. Det vanligaste är endometrieablation då slemhinnan värmebehandlas via livmoderhalsen. Ett liknande men mindre vanligt ingrepp är endometrieresektion då man via livmoderhalsen går in i livmodern och hyvlar bort endometriet med en värmeslinga.

Avlägsnande av polyp respektive inre belägna myom kan göras via livmoderhalsen med transcervikal resektion.

Hysterektomi är en större operation där livmodern tas bort. I Sverige opereras ungefär en kvinna av 10 och i världen ca 2 av 10 kvinnor. Ingreppet kan göras via slidan eller via buken, som titthålsoperation eller öppen bukkirurgi.

Ingreppet sker inneliggande på sjukhus. Den akuta läkningsfasen tar ungefär en vecka. Därefter tar det runt 3-6 veckor tills man kan återgå i arbete efter öppen bukkirurgi och mellan 2-4 veckor efter ett vaginalt eller laparoskopiskt ingrepp.