Vad är missfall?

Missfall innebär att kroppen avbryter en graviditet före vecka 22. Missfall är vanligt och ca 10-15% av alla graviditeter slutar med missfall. De flesta sker de första 12 veckorna och kallas tidigt missfall. Det beror ofta på att graviditeten inte är livsduglig till exempel för att det befruktade ägget inte delat sig, fått fäste i livmodern, att fostret haft kromosomförändringar eller missbildningar. Vanligast är dock att orsaken förblir okänd.
Kroppen brukar oftast själv stöta ut graviditeten genom blödning men ibland kan det behövas hjälp med läkemedel eller skrapning för att tömma livmodern. Så är ofta fallet vid det som kallas uteblivet missfall.
Vid sena missfall eller om man haft tre eller fler tidiga missfall med samma partner brukar man få genomgå en utredning.
Efter ett enstaka tidigt missfall brukar kroppen hämta sig snabbt och man kan försöka bli gravid igen efter ett par veckor.

Vilka symtom ger missfall?

Symtomen kan variera från att likna en försenad mens via sparsam eller kraftigare blödning med klumpar i kombination med krampliknande smärtor i mage, rygg och lår. Graviditetsymtom som bröstspänningar och illamående brukar avta vilket kan ske både innan och efter missfallet.

Hur diagnostiseras missfall?

Genom en gynekologisk undersökning och med ultraljud av livmodern. Ibland tas även blodprov för kontroll av graviditetshormon.

Hur behandlas missfall?

De flesta tidiga missfall kan kroppen stöta ut själv men ibland kan man behöva få läkemedel som hjälper kroppen att stöta ut graviditeten.
Om det inte fungerar kan man få genomgå en mindre operation under vilken man är sövd.

Efter ett missfall

Brukar man blöda en sju till tio dagar. För att minska risken för infektion bör man då inte använda tampong, inte ha samlag eller bada, men duscha går bra. Får man tecken på infektion som feber, illaluktande blödning eller flytningar och smärta i magen ska man söka vård akut.
Efter ett missfall kan man sörja graviditeten, känna sig ledsen och behöva få prata. Då kan man kontakta en gynekologisk mottagning, barnmorskemottagning eller ungdomsmottagning för samtal och stöd.