Vad är livmoderframfall?

Livmoderframfall beror på att bäckenbottenmuskulaturen och ligamenten som livmodern är fäst med tänjs ut. Det drabbar ofta äldre kvinnor men kan också komma under graviditet och efter förlossning. Vad som gör att vissa får framfall är inte helt klarlagt men dålig bindväv – som till viss del är ärftligt – spelar roll. Risken ökar om man fött många barn, är överviktig, har fysiskt tungt arbete eller ofta har förstoppning. Du kan förebygga framfall genom att träna dina bäckenbottenmuskler med knipövningar. Det finns hjälpmedel för detta i form av särskilda kulor som finns att köpa på apotek eller i erotiska butiker. Mer information om bäckenbottenträning kan man få via gynekologmottagning, BB eller mödravårdscentral. 

Vilka symtom ger livmoderframfall?

Tyngdkänsla i underlivet. Ibland kan man känna en utbuktning i slidans mynning om livmodertappen sjunkit ner. Vidare kan antingen den främre slidväggen och urinblåsan sjunka ner eller den bakre slidväggen och ändtarmen. Det här kan ge upprepade urinvägsinfektioner, urininkontinens, svårigheter att kissa och tömma blåsan. Det kan ge förstoppning och göra det svårt att tömma tarmen. Vanligt är att det ger problem vid samlag.

Hur diagnostiseras livmoderframfall?

Med en gynekologisk undersökning.

Hur behandlas livmoderframfall?

Vid ett litet framfall kan det räcka med att få en prolapsring som förs in i slidan och upp i dess topp för att stötta livmodern. En prolapsring behöver kontrolleras och bytas regelbundet med 3-månaders intervall. Efter menopaus behöver den kompletteras med lokal östrogenbehandling i form av  vagitorier eller vaginalkräm.

Om prolapsring inte fungerar eller det är ett större framfall kan det behöva opereras så att besvären försvinner. Det finns olika typer av operation och de tar vanligen högst ett par timmar. Vid de lättare ingreppen kan man ibland gå hem samma dag.