Vad är preeklampsi?

Det är latin för havandeskapsförgiftning som du kan läsa om här.