Vad är havandeskapsförgiftning?

Havandeskapsförgiftning är en sjukdom som drabbar omkring två procent av alla gravida kvinnor. Förstföderskor har ökad risk liksom tvillinggraviditet. Övervikt, diabetes, högt blodtryck före graviditeten och preeklampsi i familjen är också riskfaktorer.

Vilka symtom ger havandeskapsförgiftning?

Högt blodtryck och urin som skummar när man kissar. Andra tidiga tecken kan vara huvudvärk, flimmer för ögonen, magsmärtor, illamående, snabb viktökning, att du svullnar upp i ansiktet, händer och fötter, att du känner dig allmänt darrig, svag och sjuklig.

Hur diagnostiseras havandeskapsförgiftning?

Via mödravårdscentralen och de regelbundna kontrollerna hos barnmorska. Förhöjt blodtryck och äggvita i urinen talar för tillståndet. Vidare utredning och handläggning sker vid kvinnoklinik. Blodprover med påverkan av blodplättar och levervärden.

Hur behandlas havandeskapsförgiftning?

Sjukdomen går inte över förrän graviditeten är över. Vila är det enda man kan göra för att minska symtomen. Vid allvarlig preeklampsi läggs man i på sjukhus för övervakning. Vid livshotande tillstånd kan det bli aktuellt att tidigarelägga förlossningen.