Vad är trång förhud?

Det innebär att man inte kan dra tillbaka förhuden över ollonet på penis. Det här är ett normalt tillstånd hos små pojkar men brukar gå över i skolåldern eller senast i tonåren. Om en trång förhud dras tillbaka med våld kan den fastna bakom ollonet och då ska man söka vård akut.

Vilka symtom ger trång förhud?

När man kissar fylls förhuden så den står som en ballong runt ollonet och kisset strilar ut långsamt. Man kan få inflammation kring ollonet s k balanit därför att bakterier samlats under förhuden. Det kan ge rejäl sveda men går att behandla enligt nedan. Trång förhud kan ge smärta vid onani och samlag som därför kan vara svårt att genomföra.

Hur diagnostiseras trång förhud?

Genom läkarundersökning i kombination med de typiska symtomen.

Hur behandlas trång förhud?

Förhuden kan mjukas upp med salva Dermovat 1gång/dag så att den lättare går att dra fram och tillbaka över ollonet. Då drar man förhuden så långt det går och stryker på ett tunt salvlager på förhudens trängsta del. Man behandlar i 4 veckor, gör ett uppehåll i 4 veckor och behandlar sedan morgon och kväll i 4 veckor.

Om det inte räcker kan man vidga förhuden med ett kirurgiskt ingrepp eller ta bort den helt (omskärelse).

Balanit brukar gå över om man spolar med ljummet kranvatten eller koksaltlösning. Man kan använda en spruta och låta strålen  sköljer rent innanför förhuden. Om det gör för ont kan man först bedöva genom att lägga lite Xylocaingel  2%  innanför förhuden en stund innan man spolar.