Vad är godartad prostataförstoring, benign prostatahyperplasi?

Prostataförstoring drabbar många äldre män och eftersom prostatakörteln omsluter urinröret kan det komma i kläm när körteln växer.

Vilka är symtomen på godartad prostataförstoring?

Man får svårt att kissa, urinstrålen blir svagare och man springer ofta på toaletten både på dagen och under natten. Starka trängningar som leder till urinläckage och en känsla av att blåsan inte blivit helt tömd när man kissat är också vanliga.

 

Vilka behandlingar finns för godartad prostataförstoring?

Oftast behövs ingen behandling, men det finns läkemedel som kan hjälpa om besvären blir alltför svåra. Ibland kan prostatakörteln minskas genom till exempel operation.