Vad är obesitas?

Det är latin för fetma som du kan läsa om här.