Vad är fetma?

Fetma innebär att man har en stor anhopning av fett i kroppens fettceller. Fetma uppstår när intaget av energi är större än uttaget. I runt hälften av fallen finns en ärftlig benägenhet vars mekanismer inte är helt kända. Viktuppgång kan även orsakas av vissa läkemedel som de mot diabetes, epilepsi, psykiska tillstånd och kortison. Fetma ökar i världen och det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet och samhällsklass. Tillståndet medför öka risk för följdsjukdomar, komplikationer och för tidig död. WHO:s klassifikation av fetma utifrån BMI (kg/m2) är: Fetma klass I med BMI 30,0-34,9, Fetma klass II med BMI 35,0-39,9 och Fetma klass III med BMI > 40.

Vilka symtom ger fetma?

Smärtor i fötter, knän och rygg. Tyngre att röra sig, andnöd, problem med personlig hygien och hud i form av skavsår och svampinfektion.

Följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärtsvikt, åderförkalkning med risk för proppar i hjärta och hjärna, typ 2 diabetes, gallsten, höga blodfetter, nedsatt fertilitet, sömnapné och depression.

Hur diagnostiseras fetma?

Läkarundersökning inkluderande längd, vikt, BMI, bukomfång och blodtryck. Blodprover för glukos, HbA1c, blodfetter, thyeroidea och leverenzymer.

Hur behandlas fetma?

Bästa sättet att gå ner i vikt är att kombinera bra mat och regelbunden motion. En viktnedgång på 5-15% har en positiv påverkan på kroppen och minskar många riskfaktorer. Vid många vårdcentralen finns både dietist och särskild viktmottagning som kan bistå med hjälp kring kost, ätande och viktnedgång. Det i kombination med daglig fysisk aktivitet som promenad, dans el dyl under 30 minuter kan räcka för en del. 

Om så inte är fallet kan ovanstående kombineras med läkemedel. Det finns tre olika preparat varav Xenical ingår i läkemedelssubventionen på indikation uttalad fetma med BMI>35 eller vid BMI >28 med samtidig diabetes. En kapsel Xenical 120 mg tas till frukost, lunch och middag och verkar genom att kroppen bara kan ta upp 2/3 av fettet i maten.

De två andra läkemedlen, Saxenda och Mysimba får man bekosta helt själv. Saxenda ges som en spruta under huden 1 gång/dag och Mysimba är en tablett som tas 1 x 1 och trappas upp till 2×2. Behandlingarna ska utvärderas regelbundet.

Kirurgisk behandling, så kallad gastric bypass, är också vanligt och brukar göras vid  BMI>40 eller BMI>35 i kombination med riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.