Vad är staseksem?

Staseksem orsakas av förhöjt tryck i de venösa blodkärlen. Det leder till bensvullnad som försämrar blodförsörjningen till hudcellerna som då frisätter ämnen som ger upphov till inflammation och eksem. Förutom svullnaden är det vanligt att man ser såväl åderbråck som sår. Det är en eksemform som är vanligast hos äldre och mer frekvent hos kvinnor.
Ibland är svullnaden orsakad av andra tillstånd som hjärtsvikt eller djup ventrombos dvs blodpropp i de djupt liggande blodkärlen.

Vilka symtom ger staseksem?

Eksemet är kliande, rött, knottrigt och fjällande. Rivmärken är vanligt pga klådan. Ofta ses brunaktiga färgförändringar i huden s k hemosiderininlagringar vilka består av järn från nedbrutna blodkroppar.
Ibland leder inflammationen till att huden blir hård och stum. Det är vanligt att eksemet sprider sig till andra benet.

Hur diagnostiseras staseksem?

Utifrån utseende, dess typiska placering i kombination med bensvullnad och åderbråck.
Det är vanligt att man får genomgå en undersökning med färgdoppler som är ett sätt att mäta blodtrycket i kärlen med ultraljud.

Hur behandlas staseksem?

Behandlingen består av två delar, där det viktigaste är att behandla bort och motverka svullnaden och parallellt med det lokalbehandling av eksem och hud.
För svullnaden ges kompressionsbehandling med hjälp av elastiska lindor som utövar ett tryck mot huden och vävnaden. De finns med två olika tryck och vilken som är lämplig beror på hur god den arteriella cirkulationen i benen är. Vid god blodcirkulation kan man använda högelastisk binda som Dauer-binda eller Elodur Fine. Vid dålig blodcirkulation används istället lågelastisk binda som Comprilan, Pütterbinda eller Rosidal K. En lågelastisk linda byts 2-3 gånger per vecka medan en högelastisk ska tas av innan natten. Det krävs kunskap och teknik för att anlägga en linda rätt. Man brukar kunna få hjälp med det via vårdcentralens distriktssköterska eller undersköterska. När svullnaden har gått ner brukar man kunna gå över till att använda medicinska kompressionsstrumpor för att hindra att svullnaden och eksemet kommer tillbaka. De finns som medelhårda klass 1 och hårda klass 2. Distriktssköterskan brukar kunna vara behjälplig vid utprovning. Observera att det finns stödstrumpor som inte är medicinska.

För att behandla eksemet och klådan används grupp III steroid som kräm Elocon 0.1% eller Betnovat 0.1% en gång per dag under första 1-2 veckorna och därefter utglesande till varannan dag andra veckan, två veckodagar tredje veckan och därefter vid behov.
Det behöver kombineras med mjukgörande kräm som Canoderm 5% och Miniderm 20%. Även efter att eksemet är läkt bör mjukgörande användas regelbundet för en intakt hudbarriär.

I utvalda fall kan det bli aktuellt med kirurgi av venerna för att förbättra avflödet och minska svullnaden.