Vad är kattbett?

Det är en skada som orsakas av djurets tänder men även skador av klor ingår. Vanligast är skador av katt och hundbett. Kattens vassa hörntänder når djupt och medför en större risk för infektion än hundbett.

Vilka skador ger kattbett?

De kan grovt indelas i ytliga skrapsår, djupare rivskador, bett med avslitningsskador och punktionssår, som innebär att såret är djupt även om hudskadan i sig är liten.
Bett- och rivskador ses på händer, ben och fötter. Skador i ansiktet drabbar mest yngre barn.

Hur bedöms kattbett?

Djurbett bedöms utifrån vilken typ av skada det är, var på kroppen den sitter samt ålder och hälsotillstånd hos den som blivit biten eller klöst.
Risken för infektion är högst vid punktionssår, vid skador på händerna och om den som drabbats är äldre eller har nedsatt immunförsvar. Lägst infektionsrisken har ansiktsskador på grund av god blodförsörjning som underlättar läkning.

Sjukvårdskontakt ska tas om det är djupa skador på händer, vid skador i ansiktet, vid utbredda skador, om skadan sitter vid en led eller om man har ett nedsatt immunförsvar.

Hur behandlas kattbett?

Viktigast är att göra rent skadan ordentligt med tvål och ljummet vatten och låta området torka. Om det är ett ytligt bett eller rispa räcker det att sedan sätta på ett skydd som plåster eller annat förband. Vid tecken på infektion som tilltagande smärta, ökad rodnad och svullnad ska vårdkontakt tas.

Bettskador i ansiktet kan ibland sys men på övriga platser brukar man låta bli för att minska risken för infektion. Vid djupa skador eller vid nedsatt immunförsvar kan man få antibiotika som skydd mot infektion. Det brukar då räcka med fem dagars behandling.

Vid infektion rekommenderas till vuxen tablett Kåvepenin 1 g x 3 i 10 dagar och till barn fenoximetylpenicillin 25mg/kg x 3 i 10 dagar.

Vid penicillinallergi ges till vuxen tablett Bactrim eller Eusaprim 160/800 mg x 2 i 10 dagar eller tablett Doxycyklin 100 mg, 2 tabletter dag 1 sedan 1 tablett dagligen i 10 dygn.
Till barn ges trimetoprim-sulfametoxazol 8/40 mg/ml, 0,40 ml lösning/kg x 2 i 10 dygn.

Stelkrampsvaccination rekommenderas ofta men behövs egentligen bara vid sår med hög föroreningsgrad framförallt med jord och smuts. Det beror på att stelkrampsporer är vanliga i jord men inte normalt förekommande i munfloran hos hand eller katt. En onödig vaccination kan innebära en extra påfrestning för ett barn som nyss blivit bitet och bör därför bara ges om det bedöms nödvändigt. För vuxna kan det däremot vara klokt att ta tillfället i akt att uppdatera sitt skydd.