Vad är hypoglykemi?

Hypoglykemi eller lågt blodsocker, är ett tillstånd som kan vara livshotande. Det drabbar främst diabetiker som behandlas med insulin eller antidiabetiska läkemedel.

Vilka är symtomen på hypoglykemi?

Om du känner till att en person är diabetiker bör du vara särskilt uppmärksam på följande symtom på hypoglykemi: Svettningar, darrningar och hjärtklappning. Oro, irritation, aggressivitet, ouppmärksamhet, hunger, blekhet, förvirring, plötsliga synrubbningar, talsvårigheter, förlamning, kramper eller koma.

Vilka behandlingar finns för hypoglykemi?

Om personen är vaken kan man ge ett stort glas mjölk, ett litet glas juice, en banan eller några druvsockertabletter för att höja blodsockret. Efter ca tio minuter kan man ge samma mängd igen och något senare bör man också ge en fullkornssmörgås eller grönsaker för att stabilisera blodsockernivån. Om man bara ger druvsocker eller juice som höjer sockernivån snabbt kommer det att sjunka lika snabbt och då riskerar man att hamna i samma farliga situation igen.

Om personen inte är riktigt vaken ska man ringa 112 och ta instruktioner från personalen. Undvik att hälla dryck i munnen på den sjuke eftersom vätskan kan hamna i lungorna. Den som har så allvarlig hypoglykemi att vakenhetsgraden är sänkt, får glukos genom dropp av sjukvårdspersonal.