Vad är hypertoni, högt blodtryck?

Hypertoni är en vanlig åkomma som kan leda till allvarliga sjukdomar om det inte behandlas. Om trycket är för högt när blodet pumpas ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat ökar ärrbildning och fettinlagring i blodkärlen.  När det pågår under en längre tid blir kärlen väggar oelastiska och då får hjärtat arbeta ännu hårdare. Högt blodtryck ökar risken för bland annat stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, njursjukdomar. Man kan också få dålig blodcirkulation i benen vilket kan leda till bensår.

Vilka är symtomen på hypertoni, högt blodtryck?

De flesta som har högt blodtryck märker det inte. Eftersom omkring en fjärdedel av befolkningen har för högt blodtryck bör man antingen mäta det själv med en blodtrycksmanschett eller gå till vårdcentralen och få det uppmätt med jämna mellanrum. Hos medelålders personer bör värdet inte överstiga 140/90 mm Hg. Diabetiker bör ligga något lägre, 130/80 mm Hg. Extremt högt blodtryck är livshotande.

Vilken behandling finns för hypertoni,  högt blodtryck?

Ändrad livsstil med nyttigare mat och motion är i allmänhet både det bästa sättet att förebygga och att bota hypertoni. Om blodtrycket inte normaliseras med ändrad livsstil kan man behöva läkemedelsbehandling. Den som har andra riskfaktorer, som diabetes, rökning och höga blodfettvärden, kan behöva blodtryckssänkande läkemedel trots att blodtrycket i sig inte är så högt att det kräver medicinering.