Vad är hyperglykemi?

Hyperglykemi är detsamma som högt blodsocker. Det är ett symtom på diabetes eller förstadium till diabetes. Blodsockernivån mäts vanligen med ett blodprov som kallas HbAic och visar sockeromsättningen i blodet över tid.

Vilka är symtomen på hyperglykemi?

Om det höga blodsockret är tillfälligt, som när ett barn proppat i sig en massa godis, kan det yttra sig i överaktivitet och sedan trötthet när sockerhalten i blodet sjunker på grund av ökad insulinutsöndring. För det mesta ger hyperglykemi inga symtom innan tillståndet utvecklats till diabetes typ 2.

Vilka behandlingar finns för hyperglykemi?

Genom att motionera och äta regelbundet och undvika mat med snabba kolhydrater får man en stabilare blodsockernivå. Om tillståndet är långvarigt kan man behöva samma behandling som vid diabetes typ 2.