Vad är diabetes typ 2?

Diabetes typ 2-diabetes debuterar oftast i vuxen ålder. Sjukdomen kan vara ärftlig, men också bero på livsstilen. Övervikt, stress och rökning kan öka risken för att få typ 2-diabetes.

Insulin

Maten som vi konsumerar åker ner i magsäcken och sedan hamnar i tarmen. I tarmen upptas näring och vitaminer som behövs upp av blodet. När man konsumerar socker tas det upp i blodet, och bukspottskörteln blir tillsagd att börja producera insulin. När blodsockerhalten stiger utsöndras insulin i blodet. Insulin är ett blodsockerreglerande peptidhormon.

Insulin kan sägas ha två generella uppgifter. Den ena är att se till att glukos från blodet kommer till cellerna. Det andra är att ge order om att bygga på glukoslager, så att kroppen har kvar glukos även fast man inte ätit socker på ett tag. När kroppen tillverkar för lite insulin, eller insulinet inte gör tillräckligt nytta så har man diabetes.

Vilka är symtomen på diabetes typ 2?

Symtomen kommer ofta långsamt, men en del får inga besvär och då är sjukdomen svårare att upptäcka. Vid typ 2-diabetes ökar blodsockret under en längre period, oftast flera år.

Man kan känna sig både psykiskt och fysiskt trött, bli törstigare än vanligt och kissa ofta. Man kan också få klåda i underlivet och börja se dimmigt.

Borde jag söka vård?

Se din läkare om du tror att du kan få diabetes. Det är väldigt viktigt att det diagnostiseras så snart som möjligt eftersom det blir gradvis värre om det lämnas obehandlat.

Om du besöker en läkare kommer de fråga efter dina  symtom och kan begära blod- och urinprov.
Ditt urinprov testas för glukos. Urin innehåller normalt inte glukos, men glukos kan överfalla genom njurarna om du har diabetes. 
Om ditt urin innehåller glukos kan ett speciellt blodprov (HbA1c) användas för att bestämma om du har diabetes.

HbA1c – glykerat hemoglobin

Om man har diagnostiserats med diabetes används testet glykerat hemoglobin (HbA1c) ofta för att kontrollera hur väl diabetesbehandlingen fungerar.

HbA1c-testet ger ett genomsnittligt mått på blodsockernivåer under de föregående två till tre månaderna. Resultaten kan indikera om de åtgärder du tar för att behandla din diabetes fungerar.

Om du har diagnostiserats med diabetes rekommenderas att du har uppmätt din HbA1c minst två gånger om året.

Du kan dock behöva få din HbA1c mätt oftare om:

  • Du har nyligen diagnostiserats med diabetes
  • Din blodsockernivå förblir för hög
  • Din behandlingsplan har ändrats

Vilka behandlingar finns för diabetes typ 2?

Ett första steg är att försöka ändra livsstil och börja motionera och äta sund mat. Man bör också sluta röka. Om inte det räcker för att sänka blodsockervärdet behövs ofta läkemedel för att sänka sockerhalten i blodet och minska risken för följdsjukdomar.