Vad är diabetes typ 1?

Typ 1-diabetes debuterar tidigt i livet och kallas därför också för barn- eller ungdomsdiabetes. Sjukdomen, som innebär att kroppen slutar tillverka hormonet insulin, debuterar snabbt och kräver behandling eftersom man får för mycket socker i blodet. Brist på insulin leder till att man blir allvarligt sjuk och man måste  tillföra kroppen extra insulin varje dag.

Vilka är symtomen på diabetes typ 1?

Typ 1-diabetes brukar utvecklas inom en månad, men små barn kan få allvarliga symtom inom ett dygn. Ofta har man haft en infektion i kroppen precis innan sjukdomen bryter ut. Man blir väldigt törstig och behöver kissa ofta och mycket. Trötthet, illamående, ont i magen och snabb viktnedgång är också vanligt. Man kan också lukta aceton ur munnen och se suddigt.

Vilka behandlingar finns för diabetes typ 1?

Typ 1-diabetes är delvis ärftlig och går inte att bota. Med modern behandling går det att leva ett bra liv trots sjukdomen. Drabbade måste ta insulin varje dag, antingen med sprutor eller insulinpump och gå på kontroller flera gånger om året.