Vad är cystisk fibros?

Cystisk fibros yttrar sig i att slemmet på kroppens slemhinnor blir för segt. Det beror på att de körtlar som producerar slemmet inte fungerar som de ska. Det sega slemmet stannar kvar i lungorna i stället för att transporteras ut. Slemmet kan också täppa igen  bukspottskörtelns gångar, så att man får svårt att tillgodogöra sig olika näringsämnen från maten.

Vilka är symtomen på cystisk fibros?

Man kan hosta mycket, få upprepade luftvägsinfektioner och minska i vikt även om man äter mycket. Man får också stora avföringar som kommer ofta. Det vanligaste tecknet hos spädbarn är att de inte ökar i vikt som de ska.

Vilka behandlingar finns för cystisk fibros?

Man får bland annat ta slemlösande och luftrörsvidgande läkemedel varje dag. Och eftersom man lätt får infektioner medicineras man ofta med antibiotika. Många behöver också tillskott av vitaminer och andra näringsämnen och får gå på regelbundna kontroller flera gånger om året.