Kategori: Symtom

Flytningar hos vuxna

Flytningar är en vätska som kan komma från underlivet. Att ha flytningar från underlivet är naturligt, flytningar behöver inte antyda någon sjukdom. Ibland kan man ha mer flytningar i underlivet och ibland kan man ha mindre...

Läs mer

Blod i avföring hos vuxna

Allmänt Blod kan upptäckas om det kommer ut från ändtarmen efter att man har bajsat. Det är möjligt att blodet är blandat med avföringen vilket kan resultera i att avföringen färgas svart.  Om halten blod är väldigt liten brukar...

Läs mer

Palliativ vård – vård vid livets slut

Vad är palliativ vård? Palliativ vård innebär att man vårdar den sjuke på ett sådant sätt att optimalt välbefinnande för patienten uppnås. Ofta sker palliativ vård i livets slutskede och får man alltid välja vad som gynnar...

Läs mer

Symtom EHEC

Enterohemorragiska E. Coli. Vanliga symtom är att efter några dagar efter smittan får man  blodiga diarrer  samt buksmärtor, ibland även feber. I sällsynta fall 5-10 % så ses efter vecka hemolytsikt uremisk syndrom med...

Läs mer

Näsblod

Vad är näsblod? Näsblod orsakas av att ytliga blodkärl i näsan brister. Det kan till exempel börja...

Läs mer

Huvudvärk

Vad är huvudvärk? Huvudvärk är ett symtom som kan ha många orsaker. Vanligt är att man får det i samband med muskelspänningar, stress, oro, öron- näsa- halsinfektioner eller problem med synen. Migrän ger en besvärlig huvudvärk...

Läs mer
Läser in