Hypokondri

Vad är hypokondri? Hypokondri är ett psykiskt problem som man numera brukar inordna under diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom. Tillståndet innebär en stark oro och ångest för att drabbas av allehanda sjukdomar utan att...

Läs mer