Kategori: Ögonsjukdom

Grå starr

Vad är grå starr? Grå starr eller starr innebär att synen försämras därför att ögats lins blir grumlig och ogenomskinlig. Då ser pupillen vit eller grå ut istället för svart. Starr orsakas mest av hög ålder men även diabetes,...

Läs mer

Grön starr

Vad är grön starr? Glaukom eller grön starr skadar synnerven i ögat och krymper förmågan till vidvinkelseende. Vid glaukom är vanligtvis trycket i ögat högre än normalt. Trycket regleras av en genomskinlig vätska som kallas...

Läs mer

Torra ögon

Vad är torra ögon? Torra ögon orsakas av brist på tårar och/eller att tårarna är av dålig kvalitet. Tårar, som bildas av olika körtlar i ögonlock och ögonhåla, innehåller vatten, fett och slem. Dess uppgift är att smörja ögat,...

Läs mer

Näthinneavlossning

Vad är näthinneavlossning? Näthinneavlossning kommer oftast när man är 65 plus. Risken för sjukdomen ökar om man är närsynt eller om någon nära släkting haft näthinneavlossning. Om man inte behandlas snabbt börjar näthinnan...

Läs mer

Skelning

Vad är skelning? Skelning innebär att det ena eller båda ögon är felställda. Ögonfelet kan hämma synutvecklingen om det drabbar spädbarn eller småbarn. Man kan skela inåt, utåt eller uppåt. Vilka symtom ger skelning? Normalt...

Läs mer

Konjunktivit

 Vad är konjunktivit? Konjunktivit är en inflammation i bindhinnan. Den är en genomskinliga slemhinna som täcker ögonlockets insida och ögats vita del. Konjunktivit är en vanlig orsak till röda ögon och kan bero på allergi,...

Läs mer

Gula fläcken

Vad är gula fläcken? Gula fläcken är det område i ögat som har mest synceller. Det är den punkten på näthinnan som har bäst synskärpa. Vid förändringar inom gula fläcken tappar man det centrala seendet. Det brukar benämnas...

Läs mer
Läser in