Kategori: Nervsystemets sjukdomar

ALS

Vad är ALS? ALS innebär att de nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen som styr musklerna bryts ner. Sjukdomen är ovanlig och drabbar drygt 200 personer per år i Sverige. De flesta som insjuknar är mellan 50-70 år men...

Läs mer

Multipel skleros

Vad är multipel skleros , MS? Multipel skleros, MS, är en sjukdom som angriper det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Den orsakas av inflammationer och ärr på nervtrådarna som gör att impulser inte...

Läs mer

Parkinsons sjukdom

Vad är Parkinsons sjukdom? Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som gör att man gradvis får allt svårare att röra sig. Sjukdomen orsakas av att de celler som tillverkar signalsubstansen, dopamin, som hjärnan...

Läs mer

Willis-Ekboms sjukdom

Vad är Willis-Ekboms sjukdom? Willis-Ekboms sjukdom kallas även restes legs och innebär att man får starka obehagskänslor i benen och i sällsynta fall även i armarna. Den drabbar omkring tio procent av befolkningen och kommer...

Läs mer

Obstruktiv sömnapné

Vad är sömnapné, obstruktiv sömnapné? När tungans och gommens muskler blir så avslappnade att luftvägarna täpps till hörs i det flesta fall en ljudlig snarkning. Omkring 10 procent av alla snarkare får andningsuppehåll i sömnen....

Läs mer

Alzheimers

Vad är Alzheimers? Nervcellerna i hjärnan blir förstörda, framför allt i tinning- och hjässloben. Idag vet forskarna en hel del om hur sjukdomen utvecklas och vad som skiljer Alzheimers från andra demenssjukdomar, men orsaken...

Läs mer

Karpaltunnelsyndrom

Vad är karpaltunnelsyndrom? Karpaltunnelsyndrom är ett smärttillstånd i handen som främst drabbar medelålders kvinnor. Graviditet, ledgångsreumatism, diabetes och överansträngning av handen/underarmen är riskfaktorer. Orsaken är...

Läs mer
Läser in