Kategori: Infektion

Badsårsfeber

Vad är badsårsfeber? En ovanlig sårinfektion som kan uppkomma efter bad i smittat vatten. De som drabbas är personer med större sår och nedsatt immunförsvar.  Badsårsfeber orsakas av vibriobakterier som trivs när...

Läs mer

Neoehrlichios

Vad är neoehrlichios? Det är en fästingburen sjukdom orsakad av bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Det är än så länge en ovanlig sjukdom och det första sjukdomsfallet beskrevs 2009 från Göteborg. Idag känner man till...

Läs mer
Läser in