Kategori: Hudskada

Människobett

Vad är människobett? Skador orsakade av människans tänder sker oftast i samband med knytnävsslag mot ansiktet eller vid bett som t ex mellan små barn. De vanligaste bakterierna är streptokocker och anaerober från munhålan. Vilka...

Läs mer

Brännskada – djup

Vad är en djup brännskada? Det är en hudskada som berör hudens djupare lager och indelas i djup delhudsskada och fullhudsskada. Vanliga orsaker är kontakt med hög värme som eld, kokande knäck och gröt eller med kemikalier,...

Läs mer

Brännskada – ytlig

Vad är en brännskada? Det är en hudskada som uppstår efter kontakt med värme och eld som är det är vanligast. Kan även uppkomma vid kontakt med kemikalier, elektricitet eller strålning. Brännskador bedöms både utifrån vilka...

Läs mer

Solbränna

Vad är solbränna? Här avses den ytliga brännskada som orsakas av för lång vistelse i solen. Det är solens osynliga ultraviolett ljus UVA och UVB som påverkar huden. Främst är det de kortvågiga UVB-strålarna som ger solbränna och...

Läs mer
Läser in