Kategori: Hjärtsjukdomar

Stroke testet

Stroke testet. Nu gör landstingen en kampanj se mer på www.strokekampanjen. Följande råde ger de om Stroke: Symtom på Stroke är Förlamning i ansiktet. Förlamning i arm och/eller ben. Svårighter att tala eller förstå. Ovanlig och...

Läs mer

Fakta om Stroke

Stroke Vid en stroke drabbas hjärnan av syrebrist och celldöd. I ungefär 85 procent av fallen beror stroken på en blodpropp i hjärnan. Resten beror på hjärnblödning.Varje år drabbas minst 30 000 personer i Sverige av stroke. Mer...

Läs mer

Förmaksflimmer

Vad är förmaksflimmer? Förmaksflimmer är en störning i hjärtats rytm och innebär att dess förmak drar ihop sig ofta och i  otakt med kamrarna. Det är den vanligaste rytmrubbningen och ökar med stigande ålder. Vid 80 års ålder...

Läs mer
Läser in