Kategori: Diabetes

Fetma

Vad är fetma? Fetma innebär att man har en stor anhopning av fett i kroppens fettceller. Fetma uppstår när intaget av energi är större än uttaget. I runt hälften av fallen finns en ärftlig benägenhet vars mekanismer inte är helt...

Läs mer

Cystisk fibros

Vad är cystisk fibros? Cystisk fibros yttrar sig i att slemmet på kroppens slemhinnor blir för segt. Det beror på att de körtlar som producerar slemmet inte fungerar som de ska. Det sega slemmet stannar kvar i lungorna i stället...

Läs mer

Diabetes typ 2

Vad är diabetes typ 2? Diabetes typ 2-diabetes debuterar oftast i vuxen ålder. Sjukdomen kan vara ärftlig, men också bero på livsstilen. Övervikt, stress och rökning kan öka risken för att få typ 2-diabetes. Insulin Maten som vi...

Läs mer

Diabetes typ 1

Vad är diabetes typ 1? Typ 1-diabetes debuterar tidigt i livet och kallas därför också för barn- eller ungdomsdiabetes. Sjukdomen, som innebär att kroppen slutar tillverka hormonet insulin, debuterar snabbt och kräver behandling...

Läs mer

Lågt blodsocker

Vad är hypoglykemi? Hypoglykemi eller lågt blodsocker, är ett tillstånd som kan vara livshotande. Det drabbar främst diabetiker som behandlas med insulin eller antidiabetiska läkemedel. Vilka är symtomen på hypoglykemi? Om du...

Läs mer

Högt blodsockervärde

Vad är hyperglykemi? Hyperglykemi är detsamma som högt blodsocker. Det är ett symtom på diabetes eller förstadium till diabetes. Blodsockernivån mäts vanligen med ett blodprov som kallas HbAic och visar sockeromsättningen i...

Läs mer
Läser in